MBA面试导师

定制择校方案

华章咨询师将根据各位考生的不同背景给您定制专属备考择校方案。

 • MBA面试导师

  上海交通大学安泰经济与管理学院

  MBA-C线通过率为:94.5%
  EMBA-C线通过率为:99.8%

 • MBA面试导师

  上海财经大学

  MBA-C线通过率为:97.6%
  EMBA-C线通过率为:99.8%

 • MBA面试导师

  上海同济大学

  MBA-C线通过率为:95.7%

 • MBA面试导师

  上海复旦大学

  MBA-C线通过率为:83.5%

 • MBA面试导师

  上海交通大学高级金融学院

  MBA-C线通过率为:90.2%
  EMBA-C线通过率为:99.8%

 • MBA面试导师

  上海外国语大学

  MBA-C线通过率为:99.9%

上海华章MBA咨询师

精彩华章

 • 媒体报道

 • 学员活动

 • 华章上课实录